created by tiborlovas.com

Franchise koncept Fornetti z cielom zaujat a získať serióznych potenciálnych partnerov na spoluprácu na Slovensku požiadal o vypracovanie štúdie a následne o realizáciu výstavného stánku. Myšlienkový pochod pri vytváraní nového vizuálu sa oprel o odvážnu predstavu: "Odprezentovať do zlata upečené koláčiky ako klenoty v zlatníctve". Jednoduché línie nábytkových a stavebných prvkov v kombinácii s výraznou firemnou farebnosťou prevládali na stánku - ilúziu exkuzivity exponátov vytvorili presklenné vitríny s podsvietenými koláčikmi.