created by tiborlovas.com

Nadčasový, futuristický a dych vyrážajúci interiér - Asi takto znela predstava investora, ktorý je jedným z popredných leadrov v oblasti reklamy a mediálneho obchodu. Firemný "corporate" ktorý bol už v minulosti charekterizovaný výraznou modrou farbou bol posunutý do celkom odlišných dimenzií a farebnosť sa objavuje len v podobe modrých podsvietení. Dynamické tvary prvkov v interiéry naznačujú celkový hi-tech prítsup spoločnosti k svojim povinnostiam ako aj silnú pozíciu na trhu. Kombinácia surového betónového povrchu, lesklej bielej podlahy a dreveného stropného obkladu dotvára do dokonalosti pôsobivý pohľad na panorámu mesta.