created by tiborlovas.com

Lekáň Aupark patrila už aj pred jej rekonštrukciou k jednej z najúspešnejších predajní svojho typu na Slovensku. Avšak dizajnový a materiálový "refresh" bol už nevyhnutný ale musel zachovať doterajšie úložne kapacity a niektoré technické pravidlá nevyhnutné pre fungovanie lekárne. Filozofia pri vytváraní nového konceptu dostala pracovný názov "urban jungle" teda mestská džungla. Charakter určovali betónová šedá podlaha, ktorú "prelamuje" zeleň vo výklade a v predajnom priestore ako symbolika zdravia a života v meste.